Перейти до контенту

Про проект

   11 травня 2010 року засіданні Комітету Міністрів Ради Європи було прийнято Хартію Ради Європи «Про Освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини», що закликала включити освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) у навчальні програми формальної освіти та підтримувати демократичне врядування у навчальних закладах всіх типів. Україна, як член Ради Європи, підтримує положення Хартії. Основні концепції ОДГ/ОПЛ відображені у законодавстві України в галузі освіти (Закон України «Про освіту», Концепція «Нова українська школа», інші нормативні документи, що регламентують освітню діяльність).
 Швейцарсько-український проект «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU»  реалізується в Україні в рамках Швейцарської стратегії співробітництва для України на 2015–2018 роки, а саме в рамках її напрямку «Врядування та відновлення миру». Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва (ШАРС) уповноважила Інститут міжнародних проектів в освіті Цюріхського педагогічного університету реалізувати проект DOCCU.
   Донором Проекту є Швейцарська Конфедерація.
   Виконавцем проекту є Цюріхський педагогічний університет (Швейцарія).

 
Партнерами з реалізації проекту в Україні є Національна академія державного управління при Президентові України (НАДУ), Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (КОІПОПК) та Одеський обласний інститут удосконалення вчителів (ООІУВ). НАДУ координує реалізацію DOCCU в Україні.
  Головна мета проекту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні через:

  • систему навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
  • систему післядипломної освіти вчителів і керівників шкіл.

Проект покликаний удосконалити процес співпраці між органами державної влади, системою освіти та громадськістю для створення демократичного середовища у місцевих громадах.
  Місія проекту  полягає у створенні середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини, гендерна рівність, збалансований розподіл повноважень та економічна стабільність. Належне управління та гендерна рівність є пов’язаними темами, яким ШАРС приділяє особливу увагу. Хоча обидва поняття закріплені законом, треба докласти багато зусиль для мінімізації розриву між теорією закону та реальною дійсністю.
  Пілотні регіони – Київська, Одеська, Херсонська, Полтавська, Львівська, Луганська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області.
  Перша фаза впровадження проекту триватиме з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2018 року.
В ході впровадження проекту важливою є співпраця та підтримка Адміністрації Президента України, Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної академії педагогічних наук України, обласних державних адміністрацій, міжнародних і громадських організацій.
Поширення знань про гендерну рівність є невід’ємним компонентом впровадження ОДГ/ОПЛ. Питання гендерної рівності складають важливу частину освітніх програм для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та вчителів.
Проект передбачає поширену та поглиблену імплементацію ОДГ/ОПЛ для досягнення наступних цілей:

  • посилення місцевого самоврядування за допомогою підтримки демократичних освітніх установ;
  • реалізація принципів «доброго управління» шляхом поширення знань про ОДГ/ОПЛ серед державних службовців за допомогою впровадження відповідного навчального курсу в освітні програми для підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування на національному та регіональному рівнях;
  • посилення національної дискусії щодо Демократичного Громадянства на основі Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ.

  Проект DOCCU має на меті впровадити ОДГ/ОПЛ на національному, регіональному та місцевому рівнях серед державних службовців та освітян, поділившись відповідними знаннями та практичним досвідом, які стануть доступними широкому загалу за допомогою стаціонарних та дистанційних форм навчання, а також поширення знань через засоби масової інформації і випуск спеціальних публікацій для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та освітян.
  Проект DOCCU передбачає впровадження чотирьох головних та наскрізних компонентів:

  • Компонент 1 «Державні службовці». Упровадження ОДГ/ОПЛ на загальнонаціональному рівні у систему підготовки державних службовців та представників органів місцевого самоврядування України.
  • Компонент 2 «Керівники шкіл» (директори шкіл). Упровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти керівників шкіл у 8 партнерських регіонах проекту.
  • Компонент 3 «Вчителі». Упровадження ОДГ/ОПЛ у систему післядипломної освіти вчителів у 8 партнерських регіонах проекту.
  • Компонент 4 «Викладачі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за галуззю знань «Освіта», спеціальність «Початкова освіта». Компонент реалізується у регіонах-партнерах Проекту у співпраці з Міністерством освіти і науки України з метою запровадження ОДГ/ОПЛ в систему педагогічної освіти України та підтримки реалізації Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа».

  Цільова група проекту: державні службовці, керівники шкіл, учителі, викладачі вищих навчальних закладів.
  Перелік базових (опорних) навчальних закладів Луганської області з ОДГ/ОПЛ.

Координатор проекту в Луганській області:
Данильєв Анатолій Олексійович, проректор Луганського ОІППО,
к. і. н., доцент (тел. 050-917-8588).